naše hodnoty

naše hodnoty

sú veci, ktoré pokladáme za dôležité a správne. Všetko sa snažíme robiť tak, aby to odzrkadľovalo naše hodnoty.

Je ich veľa, ale niektoré sú pre nás špeciálne dôležité: otvorenosť, sloboda, zodpovednosť, statočnosť, vzťahy, úprimnosť, služba a kvalita.

Vieme, že častokrát nie sme schopní takto žiť, ale snažíme sa, aby sme sa k nim blížili. Je to ťažká cesta, ale sme presvedčení, že má zmysel.

komunita

Kvapôčky sú medzigeneračné spoločenstvo detí a teamu, v ktorom sa chceme spoločne učiť žiť, pracovať a radovať sa zo života ktorý nám dal Boh. 

Chceme aby On a jeho myšlienky boli stále prítomné vo všetkom, čo sa na Kvapôčkach deje. Chceme Ho spolu poznávať, objavovať vo všetkom okolo nás. 

Našou túžbou je tvoriť spoločenstvo detí a ich kamarátov, kde sa každý z nás môže cítiť prijatý a slobodný byť sám sebou. 

práca

Našou prácou je spev. Spievať je síce pekné, ale aj ťažké. Za každou dobre nacvičenou piesňou sú hodiny sústredenej a tvrdej práce. 

Naším spevom chceme slúžiť ľuďom a chceme, aby naša služba bola kvalitná. V súčastnosti, keď sa vyprázdňuje obsah skoro všetkého, sa snažíme, aby naše piesne vyjadrovali to, čím a čo v skutočnosti žijeme.

vzťahy

Kamarátstva a priateľstvá nám pomáhajú prežiť ťažké obdobia života a v pekných obdobiach sa máme s kým radovať zo života.

V Kvapôčkach spolu vytvárame priestor na rozvíjanie a budovanie vzťahov medzi deťmi, teamom a Bohom. Chceme, aby On bol centrom a zdrojom našich priateľstiev a kamarátstiev. A okrem iného je nám spolu dobre.