Kvapôčky: jar 2011

nácviky, hry a vystúpenia (foto D. Nagaj, M. Kerekrétyová, L. Kavický, M. Ferák)

späť na fotoarchív


Betánia Senec, team v Modre, pravek, maľovanie svetlom,
Sherlock Holmes, vystúpenie v DSS prof. K. Matulaya, Wall Street


spievame na integrovaných bohoslužbách v Betánii Senec, 7.2. (foto L. Kavický)

víkendovka Q teamu v Modre 12.-13.2. (foto D. Nagaj)

nácvik s hrou o praveku, 19.2. (foto M. Ferák, D. Nagaj)

nácvik s fyzikálnym obedom, maľovanie svetlom, 5.3. (foto deti)

nácvik s hrou o Sherlockovi Holmesovi a Londýne, 19.3. (foto M. Kerekrétyová, D. Nagaj)

spievanie v DSS Karola Matulaya na Lipského v Dúbravke, 24.3.
(foto M. Ferák, M. Kerekrétyová, D. Nagaj)

nácvik s hrou o Wall Street, 26.3.
(foto D. Nagaj)