Odkvap

Odkvap

je tiež ešte len staro-mladý projekt podobne ako Mráčiky.
Vznikol v septembri roku 2005 ako odpoveď na potrebu starších detí v kvapôčkach rozvíjať a prehlbovať vzťahy aj mimo speváckeho zboru. Táto potreba vytvorila prirodzenú skupinu teenagerov vo veku 14-18 rokov. Podarilo sa nám vlastnoručne si vybudovať klubovňu v skladových priestoroch CZŠ Narnia.

Naším mottom je Morpheov výrok z Matrixu "There is a difference between knowing the way and walking the way."(je rozdiel poznať cestu a rozdiel kráčať po nej). V školskom roku 2005/2006 sme sa snažili o spoločný divadelný projekt - učili sme sa čo to vlastne znamná hrať divadlo a koncom roka sa nám podarilo aj nacvičiť malé výstupy. Takiesto mal každý Odkvapák vlastný projekt - v čom sa chce zmeniť alebo čo chce dosiahnuť - na ktorom celý rok spolu s jedným členom Kvapôčkovského teamu pracoval.

Od septembra 2006 našiel Odkvap už novú podobu. Zistili sme že na divadlo tak celkom nemáme a tak sa zmenili aj naše spoločné stretnutia. Tie prebiehajú každý piatok o 17.30 v klubovni Odkvapu. Deje sa to čiastočne v skupinách a čiastočne spoločne, pričom každý mesiac(posledný piatok v mesiaci) býva Klub, na ktorý je pozvaný širší okruh priateľov.

Stretávania tínedžerov vedú Števo Machajdík a Dušan Jaura v spolupráci so Združením D3.