Autobusy plné vody

Nahrávanie nášho CD na jar 2003.

(foto Daniela Rusnoková)

späť na fotoarchív

O tom, ako samotné nahrávanie vyzeralo, si môžete prečítať v Kristíninom denníku.