Nácviky a spievania v roku 2010-2011

(foto D. Nagaj, M. Kerekrétyová, L. Kavický)

späť na fotoarchív
nácvik 16.10. (foto D. Nagaj),
spievame pre Náruč Záchrany v Dúbravke 18.10. (foto M. Kerekrétyová)

nácvik v pralese, chlapčenský obed 20.11. (foto D. Nagaj)

spoločný nácvik s Mráčkikmi v Egypte 11.12. (foto D. Nagaj, J. Uhlík)

spievanie pre Nota Bene v PKO 14.12. (foto L. Kavický)