Nácvik s Mráčikmi

Spoločný hudobný nácvik s Mráčikmi, kde sme po krátkom spoločnom cvičení skúšali rôznym spôsobom počúvať aj tvoriť hudbu... Bol svieži, tak ako sa na prvý jarný deň patrí...

(foto Jana Bánová)

späť na fotoarchív

Úvod nácviku - Jakub nám robí hlasovú rozcvičku...
Po spievacej časti sme sa rozdelení na štyri skupiny striedali na hudbno-zvukových stanovištiach. Stanovište č.1 - zacinkajte si svoju obľubenú skladbu:

Stanovište č.2: pozorne počúvajte čítaný príbeh a súste ho dokresliť jemnými zvukmi...
Stanovište č.3: kreslíme hudbu, čo práve počúvame... nakreslíme to isté?

Stanovište č.4: Vzniká nové rádio Apokalypsa. Treba mu vyrobiť zvučku a upútavky na relácie. Zvládneme to?
Tu si môžete vypočuť niekoľko vzniknutých "Apokalypsových" exemplárov: >rádio Apokalypsa<