späť na fotoarchív


Letný pobyt 2008 :: Podsuchá :: slovenská dedina v Tureckom zajatí :: foto D. Nagaj